OSP rocznik 2015

Choć tytuł może być mylący tyle właśnie lat ma miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna Cigacice. Powołując do istnienia ją na nowo po ponad ćwierć wiecznej przerwie pamiętając jej strukturę, kiedy chodziłem po szkole pod jej „remizę”.

W sobotę 21 stycznia 2023 roku, w sali wiejskiej w Cigacicach, spotkali się na kolejnym zebraniu sprawozdawczym członkowie OSP Cigacice. Na 31 członków stowarzyszenia, na zebranie przybyło ich niemal 90 procent. Była również większość członków MDP – adeptów sztuki strażackiej, którzy dołączyli do OSP w ostatnim roku w liczbie ośmioro. Jasno zatem widać, że zgodnie z wypowiedziami gości zaproszonych na to zebranie, na OSP można zawsze liczyć.

W zebraniu uczestniczyli, oprócz członków OSP Cigacice, zaproszeni goście: strażacy, urzędnicy, radni i przyjaciele OSP. Z ramienia PSP był bryg. Rafał Konieczny, z-ca Komendanta Miejskiego w Zielonej Górze. Byli również ochotnicy z OSP KSRG Trzebiechów. W zebraniu uczestniczył również komandor RWS Sława – Robert Wagner; inspektor UM Sulechów Marta Iłczyk; radni Gminy Sulechów – Zbigniew Trompa i Wiesław Kołakowski; Sołtys Cigacic – Michał Pilarz i prezes SRC -Barbara Pilarz.

Jak podsumował Prezes OSP Wojciech Kołakowski, ostatni rok był pełen ciężkiej pracy nad wizerunkiem OSP oraz nad poprawą warunków bytowych druhów i sprzętu OSP. W ostatnim roku a nawet dniach roku zakończono modernizację i ocieplanie garażu zakupionego jeszcze rok wcześniej. Zrobili to po to aby jeszcze bardziej służyć społeczeństwu i być gotowym do wyjazdów 365 dni w roku. Przełożyło się to już w roku sprawozdawczym na to, że liczba wyjazdów alarmowych w stosunku do poprzedniego zwiększyła się o 210 procent. Odnotowany wzrost to wyjazdy niemal co 5 dni z czego 90% to wyjazdy ratunkowe:
> 37 zagrożeń miejscowych
> 29 pożarów
> 12 wyjazdów gospodarczych
> 3 alarmy fałszywe
Ze wszystkich alarmów OSP Cigacice zaliczyło jeden poza rejon działania, pożar lasu koło Zawady (miasto – powiat Zielona Góra).

Kiedy mówimy już o wyjazdach to ich największą ilość zaliczył druh prezes. Na 100% wyjazdów, on wziął udział w ich 74 procentach. Tuż za nim druh Janek – wiceprezes, 68% i druh naczelnik, 62%. Tu chciałbym zwrócić uwagę na ich ogromne zaangażowanie gdyż oprócz tego, że mają najwięcej wyjazdów i ogrom czasu spędzają przy garażu i wozie, to jeszcze finansowo, też znacznie się dokładają do budżetu jednostki. Dzieje się to poprzez zrzeczenie się swoich gaży (za wyjazdy) na rzecz OSP Cigacice, jak robią to również pozostali członkowie.

Ostatni rok działalności OSP to również pozyskiwanie sponsorów, nowych członków oraz sprzętu i doświadczeń przez wielu nowych strażaków. OSP wzbogaciło się o:
> pompę szlamową
> kamerę termowizyjną
> nożyce dielektryczne
> ubrania ratownictwa wodnego (4 kpl)
> zestaw do gaszenia lasów
> zestaw do oznakowania miejsca zdarzenia
> i wiele sprzętu drobnego (latarki, szpadle, skrzynie, rękawice, itd)
Z umundurowania zakupiono również:
> mundury bojowe 3 kpl
> koszarowe 4 kpl
> buty strażackie
> kominiarki 4 szt.

Powtórzę to jeszcze raz, to po to wszystko aby służyć społeczeństwu jeszcze więcej i jeszcze lepiej – w myśl zasady: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!

druh Waldek