Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!»
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 4 Niedzielę Adwentu 18.12.2022 roku

czwarta niedziela Adwentu

Starajmy się zachować tradycję i polskie zwyczaje podczas Wieczerzy Wigilijnej. Niech Jej towarzyszy wspólna modlitwa, zapalmy świecę, przeczytajmy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa (Łk2, 1-14), dzielmy się opłatkiem, zaśpiewajmy wspólnie kolędy, darujmy sobie winy i urazy – oto zwyczaje wigilijne, które należy pielęgnować i przekazywać przyszłym pokoleniom.
Tradycyjnie zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i pod żadnym pozorem nie spożywamy alkoholu.
1. Pasterki tradycyjnie będą dwie: o 22.00 i 24.00
Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na Fundusz Ochrony Dziecka i Matki im. ks. Bpa Wilhelma Pluty
2. Za tydzień – Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze święte jak w każdą niedzielę: o 9.00 i 11.00.
3. W najbliższą środę – spowiedź święta w naszej Parafii, godz. 17.00.
Proszę tak zaplanować swoje zajęcia by skorzystać ze spowiedzi. Okazja do spowiedzi również w czwartek rano od godz. 8.00 i w piątek od 17.30 choć w kościele będę już wcześniej – zapraszam.
4. Intencje Mszy świętej:
środa ………….. 18.00 – za Parafian,
czwartek ……. 08.30 + ks. Sławomir Sawicki (mój znajomy),
piątek …………. 18.00 + ks. Ryszard Stawicki
sobota ………… 22.00 i 24.00 – za Parafian
niedziela ……. 09.00 ++ z r. Kosarzyckich (Czesław, Helena)
……………………. 11.00 rezerwacja
5. Sprzątanie i dekorowanie kościoła tradycyjnie rodzice dzieci I-komunijnych. Dziękuję za posprzątanie w tym tygodniu.
6. Opłatki i świece – przy wyjściu z kościoła (małe po 10 zł, opłatki – dobrowolna wpłata w kopercie na tacę z imieniem, nazwiskiem i adresem.
7. Polecam prasę katolicką po 10 zł – Niedziela i 8.00 Gość Niedzielny.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

redakcja i foto Waldek Włodek

* Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 7, 10-14)