Strażackie szlify

Bogu na Chwałę, ludziom na pożytek – stare strażackie hasło, które nadal aktualne i wpajane wszystkim adeptom tego „rzemiosła”.

Właśnie zakończył się kolejny kurs przygotowawczy do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej organizowany przez Państwową Straż Pożarną. Jest to bezpłatna pomoc Ochotniczym jednostkom Straży Pożarnej, które każdorazowo wspierają działania PSP w zdarzeniach czy to drogowych czy poszukiwawczych czy też ratowniczych (pożary, wypadki, utonięcia). Jednostek w Powiecie Zielonogórskim jest ponad trzydzieści. Z tej liczby na ten kurs dostało się 38 kandydatów z 18 jednostek OSP z okolicy Zielonej Góry.

W wyniku przeprowadzonego szkolenia, które trwało aż 8 weekendów (piątek – niedziela), z 38 kandydatów 1 osoba nie przystąpiła do egzaminu (zdarzenie losowe). Do egzaminu nie miało prawa przystąpić również 4 osoby niepełnoletnie ale kurs już mają zaliczony. Podobnie jak druhowie z naszej cigacickiej jednostki OSP, którzy przeszli szkolenie na poprzednim kursie.

Jak się dowiadujemy u rzecznika PSP Zielona Góra, szkolenie jest zupełnie bez kosztowe dla jednostek OSP ponieważ szkolenia prowadzone są przez funkcjonariuszy PSP w ramach ich obowiązków służbowych.

Wśród przeszkolonych byli m.in druhowie i druhny z:
– OSP Sucha (4 z czego dwoje musi poczekać do pełnoletniości)
– OSP Podmokle Małe (1 druh)
– OSP Smolno Wielkie (2 druhów)
– OSP KRSG Mozów (dwoje druhów)
– OSP KRSC Trzebiechów (1 druh)
– OSP Łaz (troje druhów)
– OSP Jarogniewice (1 druh 17 lat)

Wszystkim tym, wymienionym i nie życzymy owocnych i pełnych poświęcenia wyjazdów ratowniczych Bogu na chwałę i ludziom na pożytek.
Z Bogiem

Waldek Włodek
(druh OSP Cigacice)