Odra…tujmy ją

Historia lubi się powtarzać i nic tu mówić, że mądry Polak po szkodzie. Chociaż wody w Odrze pod dostatkiem nadal „zasilana” jest ona przez liczne ścieki. I to wcale nie daleko gdzieś …

Przekazujemy informację Burmistrza Wojciecha Sołtysa jaką umieścił na swoim profilu na FB (nie wszyscy mają FB):

Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałem komunikat z Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Zielonogórskiego dotyczący stwierdzenia zanieczyszczenia na rzece Odrze na terenie powiatu zielonogórskiego.
W związku powyższym została uruchomiona procedura ostrzegawczo alarmowa w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegania i Alarmowania dla rzeki Odry. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Inspektorzy Wód Polskich zostały zobowiązane do podjęcia działań. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki do badań.
Na dzień dzisiejszy niewielkie zanieczyszczenie powierzchniowe utrzymuje się w okolicy osady Wielobłota, gmina Zabór.
Na odcinku Odry położonego na terenie Gminy Sulechów w chwili obecnej nie stwierdzono zanieczyszczeń. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

WW