Polski ład a budżety samorządów

Tytuł to jeden z głównych tematów kończącego się dziś właśnie (z udziałem i naszego włodarza W. Sołtysa) Forum Miasteczek Polskich. To już druga edycja odbywająca się w Warszawie.

II Forum Miasteczek Polskich – dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu – przygotowano z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych. W ramach Forum przygotowano trzy sesje plenarne i 22 panele, w których aktywny udział wzięło ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat.

Wśród ważnych i ważniejszych tematów były i takie:
# Budżety samorządów w 2023 r.
# Inflacja, wzrost kosztów energii i płac – jak generować wkład własny na
inwestycje?
# Gospodarka odpadami.
# Zarządzanie szkolnictwem.
# Szkoła przyszłości.

Więcej o tym na stronie Forum

Tymczasem publikujemy wpis Wojciecha Sołtysa, burmistrza Sulechowa, który uczestniczy w Forum i nie ma dobrych wieści na przyszłość …

„To co wybrzmiewa najbardziej to kryzys energetyczny i finansowy w samorządach. Niestety nie możemy się spodziewać znaczącego wsparcia bowiem środki nawet te zadeklarowane samorządom w formie subwencji i dotacji w praktyce są mniejsze niż wpływy które powinniśmy uzyskać z tytułu PIT i CIT gdyby nie zmiany podatkowe. W przypadku naszej gminy udział w PIT właściwie ma nie wzrosnąć. Inflacja w wydaniu samorządowym jest dużo wyższa niż podawana przez GUS bo przecież w naszym koszyku nie ma bułek tylko np. zakup usług remontowych. Ubytki w finansach samorządów w skali całego kraju, takich jak Sulechów (miejsko-wiejskich) to blisko 6 miliardów a dla wszystkich samorządów to już 42 miliardy. Niestety decyzję podejmowane dzisiaj na podstawie najnowszej, aktualnej wiedzy jutro mogą okazać się nieaktualne. Budżet 2023 roku będzie wyzwaniem ale tu i teraz trzeba jeszcze zamknąć budżet bieżący. Tak po ludzku, martwię się jak to będzie.
O jednym jestem przekonany tylko kolejne inwestycje gospodarcze mogą dać ziemi sulechowskiej szanse rozwoju.”

Waldek Włodek