FS Cigacice podzielony

To było zupełnie inne zebranie. Już 16 osób ze wsi uczestniczyło w zebraniu wiejskim w Cigacicach, na którym decydowano o przyszłorocznych wydatkach.

Inne, bo jak dotychczas (mimo licznych źródeł informacji), na zebrania przychodziło niewiele osób. Głównie Sołtys, Rada Sołecka i członkowie SRC*.
Dziś było trochę inaczej bo na liście obecności podpisało się aż (?) 16 osób. Jest to na pewno sukces, który można przypisać lepszej przystępności nowego Sołtysa, który sprawuje swoją funkcję od 6 czerwca br. Bardzo przystępnym i życzliwym człowiekiem jest też nowy członek RS – Michał Hetmanowski, strażak OSP Cigacice (nie ujmując pozostałym).

Zebranie i tak ze względu na brak kworum odbyło się w drugim terminie czyli o 18.15. Uczestniczyło w nim 16 mieszkańców wsi. Poza mieszkańcami na zebraniu był prezes strażaków i piszący te słowa jako prasa (media). Zebranie prowadził Sołtys Michał Pilarz.

Na wstępie prowadzący zaproponował Panią Ewę Mężyńską na sekretarza zebrania. Ten wybór został zaakceptowany jednomyślnie. Następnie poinformował zebranych o stałych wydatkach sołectwa żeby nasze dobro funkcjonowało w jak najlepszym stanie i kwitło. I tak zaliczają się do nich:
– opłaty (cząstkowe) za gaz i prąd na sali wiejskiej z której korzystają wszystkie organizacje cigacickie (ok. 3000)
– udział wsi w „Wakacyjnej Piątce” – 7% funduszu sołeckiego (ok. 3600)
– obsługa kwietników i koszy na śmieci (Supekom na zleceni miasta ~2700)
– paliwo do kosiarki i piły (ok. 1000)
– coroczne wsparcie OSP Cigacice – w tym roku kwotą 10 000 zł.

Poza tym na zebraniu padły propozycje zadań/zakupów dla sołectwa:
* adaptacja pomieszczeń pod salą wiejską na magazyn sołectwa a co za tym idzie budowa wejścia doń. Drugą część wykorzystuje Szkoła Podstawowa.
* tablica ogłoszeń na osiedlu na górce (Dębowa, Spokojna, Zielona itd).
* zakup/wykonanie akcesoriów na cmentarz (stojaki na grabki itp).
* pojemniki na piasek z solą przy podjazdach (na zimę).
* wymiana tabliczek z nazwami ulic na jednolite.
* lampy na podjeździe od szkoły do góry i przy zejściu do przejścia (od szkoły).
Padło jeszcze parę innych pomysłów na wydatki z funduszu sołeckiego ale ze względu na skromne środki i duże wydatki zostały wpisane one na liste rezerwową.

tuż przed rozpoczęciem zebrania

Fundusz sołecki wsi Cigacice na 2023 rok wynosi 53 628, 82 zł co jest w Pięciowsi kwotą najwyższą. Podczas zebrania dowiedzieliśmy się również, że następna wakacyjna piątka Pieciowsi odbędzie się w sołectwie Leśna Góra.

Waldek Włodek