Nie zapomnę nigdy …

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać».
Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków».
„*

Ogłoszenia duszpasterskie na 25 niedzielę zwykłą 18 września 2022 roku

Dziś na Jasnej Górze odbywa się 38 Pielgrzymka małżeństw i rodzin. Łączymy się duchowo w modlitwie za wszystkie małżeństwa i rodziny szczególnie w naszej Parafii o wierność Bogu, Kościołowi i swoim zobowiązaniom małżeńskim.
W piątek po mszy świętej, adoracja w ciszy – w intencji naszej Parafii. Zapraszam wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło.
W przyszłą niedzielę (25 09 2022) przeżywać będziemy w naszej Parafii – przeniesioną Uroczystość odpustową ku czci naszego Patrona – św. Michała Archanioła. Suma odpustowa z procesją dookoła kościoła o godzinie 14.00. Przed mszą okazja do spowiedzi, na którą zaprosiłem kapłanów z parafii dekanatu. Zapraszam serdecznie na to nasze świętowanie parafialne bo chętnych coraz mniej. Mam nadzieję że będzie sprzyjająca pogoda byśmy mogli się spotkać w kościele i przy kościele po mszy odpustowej.
Zapraszam do włączenia się w przygotowanie tej uroczystości (porządki przy kościele, wypożyczenie stołów i ich ustawienie z ławkami pod kościołem). Przygotujcie coś od siebie do podzielenia się z innymi …
Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
**** środa 18.00 + Eugenia Traczyńska
* czwartek 18.00 + Bogdan (gregorianka 22)
** piątek 18.00 ++ Stefania i Józef
** sobota 18.00 + Barbara Żmudzińska
* niedziela 09.00 ++ Eugenia, Franciszek, Irena Szadorscy
* …………….. 11.00 SUMA ODPUSTOWA – za Parafian
Polecam prasę katolicką po 8 zł – Gość Niedzielny (z kolejną płytą Pisma świętego) i Niedziela po 10 złotych.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

* Czytanie z Księgi proroka Amosa 8, 4-7