Zwierzyń 2022 dożynkowo

Dla województwa lubuskiego Święto Plonów ma szczególne znaczenie, ponieważ rolnictwo jest jedną z ważniejszych dla regionu gałęzią gospodarki.

Ten wspaniały czas, święta plonów tak mocno zakorzeniony w staropolskiej tradycji, który jest też częścią naszej tożsamości narodowej to czas podziękowania polskim rolnikom za dobry okres żniw, za całoroczny trud, ale przede wszystkim czas dziękczynienia. Za chleb, który mamy na naszych stołach, który wyrastał w naprawdę trudnych warunkach, na spalonej słońcem ziemi. Mamy wśród nas rolników, którzy ciężką pracą, miłością do polskiej ziemi zapewniają nam chleb. Pragnę dziś przekazać cześć i szacunek wszystkim lubuskim rolnikom, za pracę. *

nie ma rozwoju polskiej gospodarki bez rozwoju polskiego rolnictwa” – powtarza premier Polski. Jest to dowód na to, że polski rolnik jest wierny tradycji chrześcijańskiej, wierny potrzebom drugiego człowieka.
Życzę rolnikom, aby nowy rok trudu rolniczego upłynął z błogosławieństwem bożym. Szczęść Boże polskim rolnikom! – powiedział wojewoda.
Tradycją jest, że dożynki to nie tylko czas świętowania rolników, lecz także uroczystość gromadząca wiele osób z całego województwa. Główne uroczystości rozpoczęła msza święta z zaraz po niej barwny korowód, który zaprowadził uczestników na plac dożynek. Podczas święta plonów koła gospodyń wiejskich terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego prezentowały wieńce dożynkowe oraz arcydzieła kulinarne własnego pomysłu. Dożynki to świąteczne spotkanie, któremu towarzyszą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.
*


Powyżej tekst Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (poprawiony – interpunkcja) który się ukazał na fp LUW kilka minut po powrocie pana Dajczaka z „imprezy”. Piszę to z sarkazmem gdyż jest on (tekst) tak tendencyjny i niekompletny, że aż wymaga tego. Dlatego też informujemy:
– organizatorem Dożynek był GOK „Jutrzenka” w Zwierzynie,
– na jego stronach był regulamin imprezy obowiązujący od 01.00 do 24.00,
– na dożynkach zaprezentowano wieńce dożynkowe (tradycyjne, współczesne) z 14 powiatów województwa lubuskiego,
– na podium oprócz zwycięzców znalazł się wieniec tradycyjny Sołectwa Kalsk i tuż za podium (wyróżnienie) wieniec współczesny z tego sołectwa.
– oprócz mieszkańców Kalska, Gminę Sulechów reprezentował burmistrz Wojciech Sołtys (Polska).

Gmina Sulechów w Zwierzyniu – Dożynki 2022

Gratulujemy Sołectwu Kalsk i Pani Sołtys za umiejętność zjednania sobie ludzi i tak wysokie efekty tego. Jesteście wielcy (a większy może więcej).

Waldek W.

* źródło