Wiara ojców naszych…

Pięć prawd Polaków:
1. Jesteśmy Polakami.
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci.
3. Polak Polakowi bratem.
4. Co dzień Polak narodowi służy.
5. Polska jest Matką naszą, nie wolno mówić o matce źle.*

Ww deklaracja (szczególnie jej 2 pkt.) jest hasłem tegorocznej, 10 Pielgrzymki Mężczyzn do kolebki chrześcijaństwa i polskości.
Pielgrzymka odbędzie się 10 września br. Jej początek (powitanie) będzie miał miejsce na Zamku Królewskim w Międzyrzeczu, która rozpocznie się o 9.30 od wprowadzenia kompani honorowej Wojska Polskiego z udziałem orkiestry wojskowej oraz klas mundurowych. Nastąpi również wspomnienie bohaterów walk o niepodległość z ceremoniałem wojskowym.

Kolejny punkt pielgrzymki to proces przekazywania relikwii św. Krystyna ks. Bp Diecezjalnemu przez delegata Archidiecezji w Ołomuńcu. Następnie relikwie zostaną przekazane Staroście i Burmistrzowi międzyrzeckiemu, który z kolei przekaże je Dyrektorowi Muzeum w Międzyrzeczu.
Po tym nastąpi modlitwa przy relikwiach i oddany zostanie salut armatni na cześć św. Brata Krystyna.

Kolejny punkt Pielgrzymki wolałbym pominąć ale dla rzetelności dziennikarskiej, napiszę: wystąpienie oficjeli (wojewoda lubuski, minister nauki i edukacji).

Przed wymarszem do Sanktuarium Pierwszych Męczenników, dla pielgrzymów będzie poczęstunek by nie ustali w drodze. Przemarsz nastąpi z udziałem wojska, klas mundurowych i orkiestry wojskowej.

O 12.30 rozpocznie się msza święta w sanktuarium pod przewodnictwem JE ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego.
Po jej zakończeniu odbędzie się wspólna biesiada na placu przy sanktuarium z czasem na rozmowy i dzieleniem się dobrem…

* deklaracja Pięć Prawd Polaków, autorstwa ks.dra Bolesława Domańskiego, ogłoszone uroczyście w Berlinie, w 1938 roku, podczas Kongresu Związku Polaków w Niemczech, w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony zachodnich i wschodnich sąsiadów. Deklaracja stała się przysięgą, drogowskazem oraz wyznaniem miłości do Boga i Ojczyzny. Pomogła przetrwać czas okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Odpowiedź do artykułu “Wiara ojców naszych…

  1. Pingback: Prawdziwa mądrość - Serwis informacyjny miejscowości Nowy Świat i okolic