Czerwona róża Rity

Zgodnie z legendą wstąpienie do zakonu miało charakter cudowny: w czasie snu Ryta została przeniesiona do klasztoru przez świętych: Jana Chrzciciela i Augustyna, a siostry, zastawszy ją rano w klasztornym kościele, do którego nie mogła w naturalny sposób dostać się przez zamkniętą furtę, wreszcie postanowiły ją przyjąć. *

Powyższy fragment opisuje jak w cudowny sposób św. Rita (wł. Ryta) mimo niechęci sióstr zakonnych dostała się do zakonu. Teraz wracając na sulechowską ziemię cytuję:

Na prośbę parafian w dniu 14 maja ks. Proboszcz zwrócił się z prośbą do Sióstr w Casci we Włoszech o przekazanie naszej Parafii relikwii św. Rity – patronki od spraw beznadziejnych. 3 czerwca mniszka przełożona s. Maria Rosa Bernardinis przekazała nam relikwie szaty św. Rity wraz z certyfikatem. W załączonym liście Przełożona prosi, abyśmy dzięki tym relikwiom poczuli się częścią tej wielkiej rodziny, której św. Rita będzie pomocą w sprawach trudnych. Relikwie Świętej zostaną wniesione jutro (22 sierpnia – przypis admina) podczas Mszy św. o godz. 18.00. Na zakończenie Mszy św. odmówimy specjale modlitwy i litanię.
I tak będzie każdego 22 dnia miesiąca. Będziemy mogli także wpisywać swoje intencje do księgi próśb. Zwykle na ten dzień czciciele św. Rity przynoszą jedną czerwoną różę, pozostawiając ją w kościele.**

*wikipedia
** ogłoszenia Parafii św. S. Kostki