Raduję się w cierpieniach

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego.
Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie.*

Ogłoszenia duszpasterskie na 16 niedzielę zwykłą 17 lipca 2022 r

O trosce rodziców i opiekunów, przypominam by dzieci i młodzież w wakacyjnym czasie korzystać mogli z niedzielnych i świątecznych nabożeństw.
Jak o wakacjach mowa to i wycieczki. Taką na przykład organizuje Apostolat Maryjny z Parafii św Stanisława Kostki (Sulechów, Odrzańska). Organizują oni pielgrzymkę autokarową do Częstochowy w dniach 29-30 lipca (z noclegiem). Wyjazd 29 lipca o godzinie 8.00. Jeśli byli by chętni to proszę o kontakt ze mną i podam telefon.
W poniedziałek 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Z tej racji w przyszłą niedzielę po mszy św. o 11.00 na parkingu szkolnym nastąpi poświęcenie pojazdów. Złożone z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone (jak co roku) na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy posługujących na misjach. Ofiary te to podziękowania za szczęśliwe podróże.
Intencje mszalne na nadchodzące dni:
+ środa, 18.00 – za Parafian
+ czwartek j.w. – za Parafian
+ piątek, 18.00 – + Włodzimierz Roj
+ sobota, 18.00 – +Tadeusz Kaczmarczyk
+ niedziela 9.00 – + Aleksander Plewko
+ …………… 11.00 – + ks. Stanisław Jastkowski
Polecam prasę katolicką – tygodniki: Niedziela i Gość Niedzielny na stoliku przy wyjściu z kościoła po 8 zł
W związku z gorszym stanem zdrowia Pana Stefana proszę o pomoc w wykoszeniu trawy na cmentarzu i przy kościele.
Dziękuję za posprzątanie kościoła (był jeden Pan ale dał radę) oraz ofiary na cele remontowe naszej Parafii. Muszę stwierdzić, niestety, że jest jeszcze wielu Parafian, którzy przez moje proboszczowanie (12 lat już) nie dali ani złotówki na ten cel…

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

* Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan