Prawo Pańskie jest doskonałe

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Nakazy Pana są radością serca*

Ogłoszenia duszpasterskie na 15 niedzielę zwykłą 10.07.2022 r

Jutro święto św. Benedykta** – opata i patrona Europy.
W czasie wakacyjnego wypoczynku pamiętajmy o mszy św. w niedziele i święta. Pamiętajmy też o godnym zachowaniu i odpowiednim ubiorze w miejscach kultu religijnego.
Intencje mszalne na nadchodzące dni:
poniedziałek – 18.00 – + Leszek Podkalicki (rocznica) i ++ z rodziny
wtorek ………. –
środa …………. – 18.00 + Tadeusz Pastusiak
czwartek …… – 18.00 dantis (15/20)
piątek ………… – 18.00 + Tadeusz Duran (30 dzień po pogrzebie)
sobota ………… – 18.00 ++ Zdzisław i Emilia
niedziela ……. – 09.00 ++ Mikołaj i Dymitr
niedziela ……. -11.00 DB
Prasa katolicka przy wyjściu z kościoła po 8 złotych. Niedziela i Gość Niedzielny. W gościu kolejna płyta z kolejnymi księgami Starego Testamentu.
Dziękuję bardzo za ofiary – szczególnie za te na potrzeby naszej Parafii.
Dziękuję za posprzątanie kościoła i wkład w te nasze dzieło parafialne.

ks. Proboszcz Jerzy Filipkowski

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.*

Nakazy Pana są radością serca

* Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))
** Benedykt z Nursji – święty Kościołów katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich i opat, według tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

Waldek Włodek