Przedziwne imię Twoje

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!*

Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Najświętszej Trójcy 12.06.2022r

Dziś przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno-Teologiczny w Zielonej Górze.
W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msza święta o 10.00 i po niej procesja do 4 ołtarzy. Przejdziemy ulicami: plac Szkolny, Pocztowa, Portowa, Kręta i Mickiewicza. Tradycyjnie proszę o przygotowanie ołtarzy – proszę by przy ołtarzach był prąd.
Ołtarz 1 – przy sklepie Słoneczko – przygotowują mieszkańcy Podgórnej i Pocztowej.
Ołtarz 2 – skrzyżowanie Portowej i Krętej – Leśna Góra, Nowy Świat i Portowa.
Ołtarz 3 – na Mickiewicza – Górki Małe i Mickiewicza
Ołtarz 4 – Sulechowska – Sulechowska i Górzykowo.
proszę również o udekorowanie domów, okien, szczególnie na trasie procesji.
Panów proszę o niesienie baldachimu, chorągwi, prowadzenie celebransa a młodzież do niesienia nagłośnienia.
Naszych strażaków proszę o obstawę i wstrzymanie ruchu na czas przejścia przez główne drogi.
Zapraszam dzieci klasy III i IV – w strojach komunijnych (w miarę możliwości) i dziewczynki do sypania kwiatów.
Zapraszam Parafian do czynnego i modlitewnego udziału w uroczystości. To jest nasze wyznanie wiary w Boga obecnego w eucharystii (wyłączmy telefony, nie rozmawiajmy),
Oktawa Bożego Ciała – procesja dookoła kościoła po mszy o godzinie 18.00 (z wyjątkiem piątku. W niedziele po mszy o godzinie 16..00.
Intencje mszalne na nadchodzące dni:
poniedziałek – za parafian o 18.00
środa …………. – DB Teresa
czwartek ….. – za Parafian,
piątek ………. – msza ślubna (o 16.00)
sobota ……….. – DB Anna
niedziela ……. – 09.00 +Regina Duran, +Andrzej i ++ z rodziny
niedziela ……. – 11.00 +Tadeusz Kaczmarczyk.
niedziela …….. – 12.30 DB Rafał o żywą wiarę dla dzieci i błogosławieństwo Boże.
Dzisiaj rozpoczynają się rocznicowe obchody ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej – 33 rocznica koronacji obrazu. Centralne obchody – w przyszłą sobotę 18 czerwca. Program – w gablotce parafialnej.
Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny i Niedziela, po 8 złotych. Dziś również numer specjalny Gościa, o Eucharystii i Cudach eucharystycznych.

ks. Proboszcz – Jerzy Filipkowski

* Psalm (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9)