Będziesz miłował bliźniego

Pan powiedział do Mojżesza:
«Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»*

Ogłoszenia parafialne na siódmą niedzielę zwykłą 23 lutego 2020 roku.

Już w środę POPIELEC – rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem. Pamiętajmy o o obowiązku zachowania postu ścisłego przez wszystkich w przedziale 18 – 60 lat.
Od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu trwają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i w intencji rekolekcji.
W środę popielcową obchodzimy dzień solidarności z kapłanami-seniorami. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, szczególnie o kapłanach seniorach mieszkających w naszym Dekanacie. Ofiary złożone tego dnia na tace zostaną przeznaczone na Dom Księży Emerytów w Zielonej Górze.
W Środę Popielcową w ramach wizytacji kanonicznej naszą Parafię odwiedzi ks. Biskup Paweł Socha. W planie wizytacji:
* godzina 10.00 msza święta ze słowem ks. Biskupa
** 11.00 odwiedziny chorego / osoby starszej
*** 11.40 spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej
**** 15.00 nawiedzenia cmentarza i modlitwa za zmarłych
***** powitanie liturgiczne, msza święta celebrowana przez ks. Biskupa
po mszy – spotkanie z członkiniami Żywego Różańca, ministrantami, wolontariuszami Szlachetnej Paczki, małżeństwami Domowego Kościoła, Apostolatem „Margaretka”, z zaangażowanymi i pomocnymi w naszej Parafii i Zespołem Synodalnym.
W piątek 28 lutego – Diecezjalny Dzień Postu i Modlitwy w intencji młodzieży.
Tradycyjnie w Okresie Wielkiego Postu gromadzimy się na Nabożeństwa Wielkopostne:
>>> Droga Krzyżowa – w piątki o 17.00 i po, msza święta
>>> Gorzkie Żale – w niedziele (od I do III niedzieli WP po mszy o 9.00 a od IV do VI po mszy o 11.00)
>>> Droga Krzyżowa dla uczniów Naszej Szkoły od przyszłego tygodnia we wtorki o 7.30.
Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii od czwartku 26 marca do niedzieli 29 marca.
Spowiedź rekolekcyjna w sobotę 28 marca.
Intencje mszy świętych:
środa …… – 10.00 – + ks Andrzej Tarabuła
…………….. – 18.00 – za Parafian
czwartek – 17.00 ++ Jan i Zbigniew
piątek ….. – 17.00 za Parafian
sobota …. – + Eugeniusz Czerniak
niedziela – 9.00 DB III Róża – zmiana tajemnic Żywego Różańca
…………….. – 11.00 + Stefan Sobierajski
W najbliższy piątek w Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Sulechowie, rozpoczyna się kurs przedmałżeński tj. 28, 29 lutego i 01 marca oraz 06, 07 i 08 marca 2020 r. Początek w te dni o godz. 19.00 w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie ul. Odrzańska 63. Chcąc w nim uczestniczyć, trzeba się zapisać podając imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zameldowania.
Zgłoszenia proszę kierować na adres jtomiak@opw.pl

Polecam prasę katolicką – oba Tygodniki po 6 złotych: Gość Niedzielny i Niedziela.
Solenizantom i jubilatom – najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym i w pracy.
Gościom – miłego pobytu w naszej okolicy.

ks. proboszcz Jerzy Filipkowski

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.**

* Czytanie z Księgi Kapłańskiej
** Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian