Tak – tak, nie – nie

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć. *

Ogłoszenia duszpasterskie na szóstą niedzielę zwykłą, 16 lutego 2020 roku

Chciałbym przypomnieć, że przed przyjęciem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (Komunia święta) należy przyklęknąć lub wykonać inny gest czci (np. ukłon) oraz odpowiedzieć Amen na słowo Ciało Chrystusa. Może być też słowo Wierzę.
Jak już zapowiadałem w ubiegłą niedzielę w tym roku nasz Dekanat sulechowski ma zaplanowaną wizytację Biskupią. Naszą Parafię Ks. Biskup odwiedzi 26 lutego w środę Popielcową.
Tego dnia mamy dwie msze święte:
– o 9.00 ze słowem Ks. Biskupa
– o 18.00 celebrowaną przez Ks. Biskupa
Ponadto w planie wizytacji odwiedziny u chorego a o 15.00 nawiedzenie cmentarza – modlitwa za zmarłych i słowo Ks. Biskupa.
Po mszy o godz. 18.00 – w kościele, Ks. Bp pragnie się spotkać z Członkami Żywego Różańca, ministrantami, wolontariuszami od Szlachetnej Paczki, Małżeństwami z Domowego Kościoła, Apostolat „Margaretka” (ci, co zdeklarowali modlitwę za mnie) i wszyscy zaangażowani i pomocni w Parafii.
Zapraszam wszystkich mych pomocników w Parafii Cigacice.
Intencje mszy na nadchodzący tydzień:
poniedziałek 8.30 – za Parafian
wtorek 8.30 ———- za Parafian
środa 8.30 ———— za Parafian
czwartek 17.00 —– + ks. Wręczycki
piątek 17.00 ———- + Władysława Kasprzak (int. od uczestników pogrzebu)
sobota 17.00 ———- + Henryk Kozik (int. od uczestników pogrzebu)
niedziela 9.00 ——– DB Oliwia Tuzimek (z racji urodzin)
niedziela 11.00 —— ++ z rodziny Nawrockich (Jana, Anny, Stanisław i Marianna.
Prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny po 6 złotych oraz bezpłatnie te misyjne pisma (małe – dziecięce, duże – dorośli).
Dla solenizantów i jubilatów mocy łaski Bożej i zdrowia na następne lata w duchu Jezusa Chrystusa, Króla wszechświatów.

Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują».
Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.**

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».***

* Czytanie z Mądrości Syracha
** Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
*** Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza