Wyremontują most?

Jak się dowiedzieliśmy dzisiaj z wypowiedzi posła Jerzego Materny, dla Radio Zachód, przedłuża się procedura podpisania umowy na remont mostu. Według wcześniejszych ustaleń podpisanie umowy miało nastąpić dzisiaj ale jak do tej pory Pan poseł nie otrzymał potwierdzenia tego faktu. Jak sam przyznaje, dołożył się trochę do załatwienia tej kwestii więc jest jakby nie było informowany na bieżąco o postępach w sprawie. Dodał jednocześnie, że umowa musi być podpisana w tym tygodniu zatem najpóźniej w piątek sprawa się sfinalizuje.
Należy dodać również że oprócz zaangażowania Pana posła, a może nawet przede wszystkim, w obronę mostu zaangażowali się mieszkańcy Regionu Cigacic kiedy wynikł spór kompetencyjny czyj jest most. Dzięki temu Pan poseł zaistniał i dzięki temu, że był swego czasu ministrem rządzącej partii udało mu się „załatwić” pieniądze od premiera na ten cel. Dzięki tym pieniądzom Powiat Zielonogórski nie musiał angażować swoich skromnych środków w remont mostu a przeznaczył je na bieżące remonty dróg powiatowych.

WJW