ODR rozwija się i partnerów

Z początkiem nowego roku, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku – Zespół SIR*, proponuje nową propozycję współpracy z rolnikami, mieszkańcami obszarów wiejskich, przedstawicielami instytucji, przetwórcami i przedsiębiorcami rolno-spożywczymi oraz jednostkami naukowymi. Do dobrze już znanej formy realizacji szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych chcieliśmy dołączyć organizację spotkań ZESPOŁÓW TEMATYCZNYCH (lista ma charakter otwarty i może być modyfikowana w zależności od Państwa potrzeb i zgłoszeń) w zakresie różnych dziedzin rolnictwa. Ich propozycja tematyczna to:

  1. Ekologia / Zielarstwo
  2. Bydło mleczne
  3. Bydło mięsne
  4. Winiarstwo
  5. Pszczelarstwo
  6. Przetwórstwo rolne, warzywnictwo i sadownictwo, serowarstwo, warzelnictwo, itp.
  7. Drób
  8. Agroturystyka / Gospodarstwa Opiekuńcze / Zagrody Edukacyjne.

W zależności od zapotrzebowania mogą powstawać nowe grupy tematyczne. Tymczasem już 15 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie otwarte w temacie Bydło mleczne a jego efektem będzie spotkanie w ścisłym gronie hodowców bydła w dniu jutrzejszym w ODR Kalsk. Będzie ono poświęcone opracowywaniu dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie z europejskich programów wsparcia.
Szczegóły na stronie: ODR Kalsk.

foto ze strony ODR Kalsk

Następna grupa tematyczna jak się spotkała w ODR Kalsk to byli winiarze. Otwarte spotkanie, które się odbyło wczoraj zgromadziło prawie 30 winiarzy z Gminy Sulechów i województwa lubuskiego. Osobom uczestniczącym w spotkaniu została zaprezentowana pełna informacja na temat tworzenia grupy EPI i możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy.
W wyniku spotkania powstała inicjatywa zawiązania grupy EPI oraz złożenia wniosku w ramach naboru III.
Szczegóły na stronie ODR Kalsk.

*SIR – Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.