Sulechów Eko

Na ile Nas stać i na ile budżet Gminy Sulechów pozwoli możemy podejmować działania skierowane na ekologie ogólnie rozumianą.
I tak, już 30 grudnia ubiegłego roku burmistrz Sulechowa ogłosił (na sulechow.pl), że 2 stycznia Urząd Miasta rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy. Pula środków na ten cel to 100 tysięcy złotych. Na jedne wnioskujące gospodarstwo (liczy się kolejność zgłoszeń) jest gwarantowane 4000 złotych jednak nie więcej niż 50% kosztów inwestycji.
Kolejny krok w stronę ekologicznych zachowań społeczeństwa gminy to bezodpływowe zbiorniki ściekowe oraz eko oczyszczalnie przydomowe. Na ten cel Rada Miejska w budżecie gminy zagwarantowała 55 tysięcy zł. Podobnie jak przy źródłach ciepła na jedno gospodarstwo wnioskujące może wpłynąć do 3500 złotych nie więcej jednak niż 50% kosztów.

Sulechów w zimowe popołudnie (foto z Hejted Sulechów)

Miasto zakłada również, że jeżeli zajdzie potrzeba i będzie więcej chętnych nie wykluczone jest zwiększenie środków na te cele w miarę możliwości budżetu gminy.
Zatem nie pozostaje nam (mieszkańcom) nic innego jak zasypać ratusz wnioskami aby nasze powietrze w gminie było czyściejsze i gleba żeby odpoczęła od lewych ścieków.

foto pożyczone z www. grupapsb.com