Kuźnia talentów?

Wyniki kolejnych konkursy, turniejów czy olimpiad przynoszą nam różne dobre wiadomości. Może nie każdego dnia ale w każdym w którym startuj uczniowie tej szkoły, nie wracaj z pustymi rękoma. Można zatem powiedzieć, że w tej szkole poziom nauczania jest na prawdę na wysokim poziomie. Nie wspomnę już o tym, że również szereg zajęć pozalekcyjnych powoduje podniesienie świadomości dzieci i rozwija ich wiedzę oraz kompetencje. Ostatni konkurs którego wyniki ogłoszono we wtorek 10 grudnia przyniósł również dwa drugie miejsca dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Cigacicach. Były to dwie uczennice Aleksandra Podhajska z grupy klas IV – VI i Marysia Musienko z grupy klas VII – VIII. W grupie IV-VI wyróżnienie zdobyła Natalia Sarbok.

Wszystkim laureatom gratulujemy