Pokój Królestwa…

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Dziś w kościele rozpoczyna się nowy okres liturgiczny – ADWENT. Jest to czas oczekiwania na przyjście Pana:
– Boże Narodzenie
– na powtórne jego przyjście przy końcu świata
Msza św. roratnia dla uczniów naszej Szkoły – we wtorek o godzinie 7.00 a po mszy zapraszam do świetlicy na małe co nieco.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – Niedziela Adoracyjna – po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Eucharystyczne. Po porannej mszy – zmiana tajemnic Różańca Żywego.
W środę 4 grudnia wspomnienie św Barbary, patronki górników a w piatek 6 grudnia – św Mikołaja…
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca: okazja do spowiedzi a odwiedziny chorych w czwartek 19 grudnia.
Spowiedź adwentowa w naszej Parafii w piątek 20 grudnia od 16.30
W przyszłą niedziele uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Na mszy sw o godzinie 11.00 poświęcenie medalików dla uczniów klasy III, po mszy spotkanie rodziców tych dzieci (w kościele).
Także w przyszłą niedzielę w poczuciu solidarności z Kościołem na wschodzie (za wschodnią granicą Polski) przeżywać będziemy Dzień Modlitwy i Pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, które wspieramy naszymi modlitwami oraz ofiarami. Ofiary na ten cel będą zbierane przy wyjściu z kościoła.
Od dzisiejszej niedzieli do nabycia opłatki i świece wigilijne w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcam do wsparcia tego dzieła. Świece duże – 13 złotych, małe – 6 złotych. Ofiary za opłatek składamy na tacę z podaniem nazwiska, i adresu ofiarodawcy. Pieniądze te będą przeznaczone na ubezpieczenie mienia parafialnego: kościół, kaplica, cmentarz i plebania.

Intencje mszy świętych w tym tygodniu:
wtorek, 7.00 za Parafian
środa, 17.00 za + Leszka Grązka (intencja od uczestników pogrzebu)
czwartek, 17.00 w pewnej intencji (7/10)
piątek, 17.00 DB II Róża
sobota, 17.00 w pewnej intencji (8/10)
niedziela 9.00 – ++ Halina Broll i z rodziny Wieczorek: Franciszek i Stanisława (2 rocz. śmierci)
niedziela 11.00 ++Irena Bronisław Dryło i Janina Kropniewicz.

Katecheta ze Szkoły wraz z dziećmi prosi o udział w zbiórce darów dla ludzi starszych i potrzebujących….