Z mądrości Syracha

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży.

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.
_________________________________________

Trzydziesta niedziela zwykła – ogłoszenia Parafii Cigacice na dzień 27.10.2019 roku:
Jutro świętujemy imieniny Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. W Naszych modlitwach pamiętajmy o solenizancie prosząc o potrzebne łaski w jego pasterskiej posłudze.
W czwartek zakończenie Nabożeństwa Różańcowego. Zachęcam do codziennego odmawiania Różańca w Rodzinie.
Różaniec we wtorek o 7.30 dla uczniów Naszej Szkoły i chętnych, po nim msza św.
Różaniec w środę i czwartek o godzinie 17.00 i po nim msza św.
W piątek 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych, procesja na cmentarzu o 10.00 a po niej msza święta. Tradycyjnie proszę o godną i modlitewną postawę na cmentarzu (zachowajmy ciszę należną temu miejscu, nie rozmawiajmy, wyłączmy telefony, nie chodźmy po cmentarzu w czasie mszy).
W piątek 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych zmarłych, msze o 9.00 i 18.00 a po mszach Różaniec za zmarłych z Wypominkami.
Wypominki – wspomnienie naszych bliskich zmarłych: dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny. Wypisujemy je czytelnie: imiona, nazwiska na kartkach rozdawanych, składamy też ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwy były zanoszone w Kościele „za dusze, które są w ręku Boga”.
W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca, okazja s=do spowiedzi zawsze przed mszą świętą. Odwiedziny chorych od 11.00 ale w następny piątek (8 listopada) z racji Wszystkich Świętych. Post w ten piątek nie obowiązuje z racji święta.
Msze święte w tym tygodniu (po zmianie czasu) o godzinie 17.00
Wtorek 7.50 za Parafian
Środa 17.00 + Joanna Wichłacz (intencja od uczestników pogrzebu)
Czwartek 17.00 + ks. Jan Górski
Piątek – Wszystkich Świętych – procesja o 10.00 i po niej msza.
Sobota – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, o 9.00 – za wszystkich zmarłych a o 18.00 ++ Walenty i Agnieszka Ruta, Władysława i Franciszek Heyduk
Niedziela 9.00 – DB I Róża (zmiana tajemnic) a o 11.00 + Witold Borkowski oraz ++ rodziców i braci.
Przyszła niedziela – adoracyjna z nabożeństwem eucharystycznym

Polecam prasę katolicką: Niedziela i Gość niedzielny.

Wszystkim wiernym z Naszej Parafii życzę Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na każdy dzień …

Gościom – wielu pięknych chwil spędzonych w Naszej Parafii

ks. Jerzy Filipkowski

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Łk 18. 9-14 Przypowieść o faryzeuszu i celniku