Pokonał Jozue Amaleka

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Na 29 niedzielę zwykłą ogłoszenia parafialne:

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w kościele Tydzień Misyjny. Modlimy się i wspieramy materialnie misje, szczególnie naszych Polskich misjonarzy. Ofiary złożone na tacę dziś zostaną przeznaczone na Papieskie Dzieła Misyjne.

Zbliża się uroczystość wszystkich Świętych. Zachęcam wszystkich do duchowego przygotowania się do tej uroczystości i porządkowania cmentarza oraz grobów (nie wyrzucajmy wypalonych zniczy i sztucznych kwiatów za ogrodzenie czy do lasu). Przypominam również o godnym zachowaniu się w miejscach spoczynku zmarłych ( przed wejściem na cmentarz wyłączmy telefon, nie zakłócajmy cmentarnej ciszy głośnymi rozmowami). Cmentarz to miejsce szczególne, święte, a niektórzy czynią z niego targowisko (również na mszach pogrzebowych). W tym czasie w sposób szczególny polecamy Miłosierdziu Bożemu naszych bliskich, zmarłych, dobroczyńców, nauczycieli, duszpasterzy, obrońców Ojczyzny wypisując ich imiona, nazwiska tak jak brzmią (Marianna, Kazimierz). Składamy ofiarę jako wyraz naszego poświęcenia i troski, by modlitwa była zanoszona w Kościele „za dusze”, które są w ręku Boga.

We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. Modlimy się o wierność dziedzictwu, które nam zostawił.

Różaniec od środy do soboty o godzinie 17.30 i po nim Msza święta (18.00).

Intencje Mszy świętych:

wtorek – za Parafian

środa – w pewnej intencji (3/10)

czwartek – +Henryk Kozik (intencja od uczestników pogrzebu)

piątek – 17.00 Eugeniusz Czerniak (intencja od uczestników) a po Mszy Różaniec

sobota – DB Teresa i Jerzy Tarasiuk (45 rocznica ślubu) – intencja od dzieci i wnuków

niedziela 9.00 DB II Róża
11.00 ++Mieczysław i Franciszka Gniteccy
12.30 DB Elżbieta i Jarosław (30 rocznica ślubu)

Z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy. O godzinie trzeciej w nocy cofamy zegarki o 1 godzinę.

Polecam prasę katolicką a wiernym i ich gościom polecam spokojnej niedzieli i życzełask Bożych na nadchodzące dni.