Uzdrowienie Naamana

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony.

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!»

On zaś odpowiedział: «Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – nie wezmę!» Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.

Wtedy Naaman rzekł: «Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu».

to już 28 niedziela zwykła roku Bożego. A oto ogłoszenia Parafii Cigacice:

Dziś po raz 19 przeżywamy Dzień Papieski. Wspominamy to wyjątkowe dziedzictwo, jakie zostawił nam Nasz Wielki Rodak, św. Jan Paweł II. Widzialnym znakiem tego dnia jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierające finansowo uzdolnioną młodzież z uboższych rodzin w rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. Zbiórka na Fundacje przy wyjściu z kościoła.

Dziś na mszy św. o 11.00 poświęcenie Różańców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii. Po mszy konferencja dla ich rodziców.

Jutro przypada Dzień Edukacji. Pamiętajmy w modlitwie o Naszych nauczycielach i wychowawcach: żyjących i zmarłych.

W środę 16 października wspominamy 41 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II (Karol Wojtyła – dopisek redakcji). Módlmy się o wierność dziedzictwu, które  pozostawił nam Jan Paweł II, oraz o obfite łaski za jego wstawiennictwem.

W piątek 18 października, święto św. Łukasza Ewangelisty – patrona służby zdrowia.  Pamiętajmy w modlitwach o jej pracownikach.

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary złożone na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne.

Różaniec od środy do soboty o 17.30 i po nim Msza święta. We wtorek różaniec dla młodzieży szkolnej 0 7.30 i po nim msza św.