Ślubowanie na słodko

Wczoraj w cigacickiej szkole odbyła się miła uroczystość pierwszoroczniaków. Po wielu dniach prób i przygotowań do ślubowania na ucznia SP Cigacice pierwszaki zostały pasowane na nich. Ale po kolei czyli jak było na prawdę w czwartek w szkole w Cigacicach. Pierwszoklasiści pod okiem swojej Pani (Marzena Wozińska – wychowawcą I raz) przedstawili krótki program artystyczny z wielkim przejęciem w odświętnych strojach. Po nim aby zostać uczniem musieli zdać egzamin złożony z czterech prób: mądrości, uśmiechu, zręczności i wyboru. Wybór polegał na tym aby wybrać to co dobre i prawe. Doopiero poprawne wykonanie wszystkich prób dawało im szansę stanąć do przysięgi. Jury zadecydowało, ze wszyscy pomyślnie przeszli próbę i mogą ślubować, że będą: dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po zakończeniu ślubowania i zakończeniu pasowania na uczniów (przez Panią dyrektor SP) rodzice zaprosili ich na słodki poczęstunek…