Susza, susza dookoła

Jak podaje Instytut Nawożenia Upraw i Gleboznawstwa (jednostka badawczo – rozwojowa na usługach Ministerstwa Rolnictwa) w piątym okresie badawczym (1.05 – 30.06) największy stopień suszy występuje niezaprzeczalnie na terenie województw: Lubuskiego, Wielkopolskiego i Łódzkiego. W przypadku krzewów owocowych, kukurydzy, rzepaku, roślin strączkowych, truskawek i zbóż (jarych i ozimych) susza w 100% gmin występuje tylko w województwie lubuskim.   W związku z tym MRiRW podjął działania w celu uruchomienia pomocy suszowej dla rolników i producentów żywności. Mogą oni przede wszystkim starać się o odszkodowania u ubezpieczycieli upraw ale także ubiegać się o pomoc celową w postaci:

  • kredytu preferencyjnego
  • udzielenia pomocy w opłaceniu składek KRUS
  • zastosowania odroczenia płatności
  • pomoc w spłacie zobowiązań

Szczegóły tej pomocy pod adresem: Susza 2019

MRiRW J.K Ardanowski przekazał deklarację wsparcia w postaci dodatkowej pomocy finansowej po oszacowaniu szkód przez komisje powołane przez poszczególne gminy.

W naszej gminie Burmistrz Wojciech Sołtys również powołał taka komisję, która rozpocznie pracę po przyjęciu wniosków wszystkich poszkodowanych. Mogą oni składać wypełnione wnioski o oszacowanie strat, w pokoju 211 Urzędu Miejskiego w Sulechowie lub w Biurze Obsługi Interesanta. Czyste wnioski wydaje i wszelkich informacji udzielają pracownicy w w.w. pokoju w godzinach pracy UM. Wniosek można również pobrać na FB Gminy Sulechów, www.sulechow.pl Dodatkowe informacje również pod telefonem 68 385 11 36 oraz 68 385 11 37. Wniosek również poniżej:

wniosek susza 1

załącznik wniosku susza2 zal

Mapy IUNG