Takie cuda BO…

Stanowi formę dialogu społecznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i służy realizacji potrzeb mieszkańców we współpracy z Gminą. W celu zwiększenia udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej i chęci stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego utworzono Budżet Obywatelski. O nim właśnie piszemy. Na sesji Rady Miejskiej w Sulechowie 18 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących BO Gminy Sulechów na 2020 rok.

Burmistrz Sulechowa zaprasza mieszkańców Gminy Sulechów do uczestnictwa w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski stanowi formę dialogu społecznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i służy realizacji potrzeb mieszkańców we współpracy z Gminą. W celu zwiększenia udziału mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz z celu pobudzenia aktywności obywatelskiej i chęci stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego utworzono Budżet Obywatelski i przeznaczono kwotę 200.000 zł na 2020 rok.
I Etap – składanie przez mieszkańców formularzy z propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego zgodnie z harmonogramem konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.116.2019 zaczyna się w dniu 1 lipca 2019 r. a kończy dnia 19 sierpnia 2019 roku.

II etap – głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami odbędzie się w terminie od 16 września do 30 września 2019 roku.

Szczegóły dotyczące Zasad Budżetu Obywatelskiego opisane zostały w załączniku nr 1 do uchwały 0007.116.2019.

Uchwała

BO 2020.1

załącznik do uchwały

BO 2020.2

Całość na stronie Gmina Sulechów