Jednogłośnie za

Dziś w sali wiejskiej w Cigacicach odbyło się kolejne Walne zebranie Stowarzyszenia Regionu Cigacic działające od ponad 20 lat (oficjalnie od 4.06.2002 roku). To już 17 zapisany rok działalności SRC zawiązanego przez aktywnych mieszkańców Regionu Cigacic i członków Rad Sołeckich Pięciowsi. Stowarzyszenie z roku na rok rozwija swą działalność i poszerza ofertę imprez i różnych wydarzeń dla mieszkańców Regionu Cigacic (Pięciowieś). Obecnie pod zarządem Barbary Pilarz (Prezes), Katarzyny Bemben (wice prezes), Zbigniewa Kłosa (wice prezes), Krystyny Szczepuła (skarbnik), Marzeny Piekarska (sekretarz) i współpracy kilku członków i sympatyków SRC udało się szczęśliwie zakończyć kolejny rok działalności na plus. Przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu zostały przyjęte jednogłośnie a Zarząd otrzymał w podobny sposób absolutorium. Po wygłoszeniu sprawozdań i głosowaniu członkowie(obecni na sali)  zgłaszali postulaty usprawnienia działalności i rozwoju SRC.

Na przyszłe lata życzymy sukcesów i rozwoju a może wtedy pojawią się nowi członkowie aby wzbogacić ofertę.

Powodzenia