Górzykowo wybrało

To nie było normalne zebranie aczkolwiek wszystko odbyło się jak książka pisze. To było bardzo dobre zebranie/spotkanie ludzi, którzy wiedzą czego chcą. Skoro wiedzieli po co tu przyszli to zrobili co do nich należało i poszli. Ale zacznijmy od początku.

Dziś kolejny etap maratonu wyborczego sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Sulechów. 18 marca o godzinie 18.00 w towarzystwie 18 osób, uprawnionych do głosowania radny Wojciech Szefner rozpoczął a właściwie chciał rozpocząć zebranie, któremu przewodniczył. Spojrzał jednak w lewo i podjął decyzję, że rozpocznie ale za 180  sekund (3 minuty). Wtedy do sali dotarli kolejni mieszkańcy Górzykowa. Oni też byli zorientowani po co tu są. Skoro wszyscy wiedzieli po co tu są wszystko poszło szybko i sprawnie. W 18 sekund wybrano komisję skrutacyjną (sami się zgłosili) w której średnia wieku też się kręciła koło 18 – tki (dokładnie 36 – czyli 2×18). W jej skład weszły Panie Jolanta i Wiktoria Warszawska oraz Robert Kurek. Zgłoszono błyskawicznie kandydata na sołtysa i równie szybko zamknięto listę zgłoszeń. Kolejne 180 sekund to wydruk kart do głosowania. Po ich przygotowaniu KS bezzwłocznie przystąpiła do pracy. W pare minut było wszystko jasne, niespodziewanie wybory wygrał Maciej Kaliczyński. Po dokonaniu tego wyboru padło pytanie czy obecni na zebraniu górzykowianie chcą mieć Radę Sołecką 3 czy 5 osobową. Większość zdecydowała, że jednak 5 – osobową. Zatem poproszono o 5 kandydatur (co najmniej) na członków Rady Sołeckiej. Padły One równie szybko co głośno i zdecydowanie. Jedynie pierwsza zgłoszona, mocno zaskoczona chwilę się zastanawiała. Do RS zaproszono poprzez wywołanie następujące osoby (wszystkie się zgodziły):

Elżbieta Tatarynowicz

Zbigniewa Warszawskiego

Celinę Migdał

Agnieszkę Migdał

Zbigniewa Trompę.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci otrzymali: 22, 22, 21, 20, 21 głosów.

Koniec zebrania wyborczego władz Górzykowa nastąpił również w świetle 18-tki a nawet dwóch bo po 36 minutach (2×18) mieszkańcy wsi rozeszli się do domów.

Gratulujemy nowemu, młodemu sołtysowi Maciejowi Kaliczyńskiemu i całej Radzie Sołeckiej. działajcie na chwałę wsi i sołectwa.