Brzezie działa

20190317 A.Lepka

Nie ujmując nikomu odnotowaliśmy z przyjemnością że już niespełna po dwóch tygodniach od wyborów sołeckich w Brzeziu k.Sulechowa rozpoczęła pracę Rada Sołecka wraz z Sołtysem. Spotkali się oni wczoraj i przedyskutowali wiele spraw nurtujących ich wieś, małą Ojczyznę. Z otrzymanych materiałów wynika że jeszcze przed spotkaniem ktoś musiał się napracować (sołtys?). Całe sprawozdanie z posiedzenia zamieszczamy poniżej.

Szanowni mieszkańcy,

Dzisiaj odbyło się pierwsze zebranie nowej Rady Sołeckiej, podczas którego ustalono plan działań na 2019 rok.
Kalendarz wydarzeń:
1. Zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich Brzezia 5 kwietnia (piątek) godz.18:00 miejsce spotkania podane zostanie w niedługim czasie.

Aby koło dostawało dotacje od Państwa powinno mieć jak najwięcej członków założycieli:
Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby członków Koła i wynosi:
a) 3000 zł jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;
b) 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;
c) 5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.
Z zastrzeżeniem art. 36 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212)

2. V Festyn dla dzieci Pod Bocianem 29 czerwca 2019r.

3. Dożynki i festyn dla mieszkańców Brzezie VIII/IX 2019r. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.

4. Bal dla mieszkańców (okres Anrzejkowy lub Karnawał)

5. Mikołajki dla dzieci z Brzezia XII 2019r.

6. Wspólne wyjścia na imprezy kulturalne.

7. Inne inicjatywy w miarę potrzeb i zgłaszanych pomysłów.

Z inicjatywy Rady Sołeckiej na Brzeziu pojawią się nowe tablice informacyjne min. na placach zabaw przy ulicy Orkana i Czapskiego. Dotychczasowe tablice zostaną odświeżone lub wymienione w miarę posiadanych środków. Będziemy również starać się o nowe lokalizacje tablic. Szczegóły będą na bieżąco przedstawiane.

Pobór podatków

Jednym z obowiązków Sołtysa jest pobór podatków lokalnych. Chciałbym Państwu zaproponować 3 wygodne formy płacenia tychże podatków.

1. Jeśli chcą Państwo, abym przyjechał do Państwa po podatek, proszę o kontakt telefoniczny i umówimy się na dogodny termin w którym będą Państwo mieli przygotowaną gotówkę.

2. Jeśli chcą Państwo wpłacić u mnie, zapraszam do mnie do domu, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Każdy z Państwa powinien mieć decyzję lub znać kwotę należnego podatku. Jako Sołtys nie mam i nie mogę mieć takich informacji. Jeśli ktoś nie ma lub zagubił swoją decyzję, powinien udać się do Urzędu Miejskiego po duplikat decyzji.

Jako Sołtys otrzymuję inkaso od pobranych podatków. Podjąłem decyzję, aby od każdej wpłaconej mi kwoty podatku, 5% wartości podatku przeznaczyć w formie darowizny na Koło Gospodyń Wiejskich Brzezie, które będzie organizatorem większości naszych wydarzeń.

Jako mieszkańcy, możemy zdecydować czy wpłacimy podatki poprzez swojego Sołtysa lub 3 sposobem:

3. Przelewem na konto Urzędu Miejskiego lub wpłatę we wpłatomacie w Urzędzie Miejskim, ale wtedy nic nie zostanie dla Brzezia.

Przykładowo jeśli wybiorą Państwo 2 pierwsze sposoby to,
od każdych 100 zł podatku, 5 zł może zostać dla nas mieszkańców, od każdego 1000 zł to 50 zł, od każdych 10 000 zł to 500 zł, a od 100 000 zł to 5000 zł dla Brzezia. Decyzja należy do Państwa !

W związku z tym, iż wielu mieszkańców nie ma Facebooka, proszę aby przekazywać wszystkie informacje z naszej grupy innym mieszkańcom. W niedługim czasie przygotuję ulotkę z tymi informacjami i postaram się ją osobiście każdemu dostarczyć.

Z poważaniem
Wasz Sołtys
Artur Lepka

Z naszej strony postaramy się w miarę napływu informacji przekazywać je wszystkim mieszkańcom gminy, żeby wszyscy wiedzieli co się w gminie dzieje i w Naszych małych Ojczyznach – sołectwach.

Pozdrawiamy