Szanuj sołtysa swego…

… bo możesz mieć gorszego. Piszemy to w związku z maratonem wyborczym w Naszej gminie.

Musisz tu być 13 marca 2019 godz. 18..00 w SP Cigacice

Dwa razy w tygodniu odbywają się wybory na wsiach sulechowskich. Do tej pory wybrano już:

  • nowego sołtysa wsi Brzezie k. Sulechowa
  • potwierdzono słuszność wyboru z przed 4 lat sołtysa w Bukowie
  • i to samo stało się wczoraj w Brodach.

Przed nami wybory w Cigacicach. O właściwości wyboru Pana Mirosława Łukasika na sołtysa wsi Cigacice wypowiadają się nie tylko jego znajomi. Słowa uznania dlań słychać również na wsi.

Biorąc to pod uwagę zapraszamy mieszkańców Cigacic (tych za i tych przeciw) na zebranie wyborcze, które odbędzie się już w środę 13 marca 2019 roku w szkole podstawowej o 18.00. Zebraniu przewodniczyć będzie Nasz radny Zbigniew Trompa a poprowadzą je pracownicy Biura Rady Miejskiej.

Zapraszamy gorąco. Takie zebranie jest okazją pokazania solidarności wiejskiej z sołtysem i z jej mieszkańcami. Zabierzmy sąsiadów, przyjdźmy ze swoimi kandydatami do Rady Sołeckiej i na nich zagłosujmy. Sołtys sam wszystkiego nie jest w stanie zrobić!

Dla przypomnienia (były pytania) grafik następnych wyborów:

Harmonogram zebrań wiejskich