św. Paweł do Rzymian

Oddawajcie każdemu to, co się należy:

komu podatek – podatek; komu cło – cło; komu szacunek – szacunek; komu cześć – cześć.

Nie bądźcie nikomu nic winni – poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Bo przykazania: Masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać – oraz wszystkie inne, streszczają się w tym jednym: Masz kochać bliźniego tak, jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, toteż jest ona wypełnieniem prawa.

Rz.13.7-10