KOM mamy a teraz …

… a teraz do roboty ręce zakasamy. Szkoła Podstawowa w Cigacicach była dziś miejscem spotkania członków założycieli Komitetu Obrony Mostu w Cigacicach. Niezależnie od tego jak bardzo On jest zielonogórski (producent: Zakłady Bauchelta w ZG, właściciel miasto ZG) jst On Nasz. W takim razie skoro Nasz to musimy o Niego dbać i się troszczyć (skoro właściciele nie umieją). W związku z tym dziś na spotkaniu od 18.00, po burzliwych dyskusjach, argumentach za i przeciw, uczestnicy postanowili założyć Komitet Obrony Mostu. W jego skład weszli: Zbigniew Trompa – radny RM Sulechów; Wiesław Kołakowski – sołtys wsi Nowy Świat, prezes Stowarzyszenia „Czysty Sulechów”; Ewa Przybyła Mężyńska – dyrektor SP Cigacice, Michał Pilarz – przedsiębiorca z Cigacic, Edward Barszewski – rolnik z Cigacic, Mirosław Łukasik – sołtys Cigacic, przedsiębiorca; Grażyna Pętlewska – sołtys Krężoł, właścicielka ziemi za Odrą.

Na spotkaniu, na które przybyło kilkunastu mieszkańców, Cigacic i rolników użytkujących ziemie za  Odrą, wytyczono wspólnie główne kierunki działania. Jednym z nich jest na pewno utrzymanie łączności rolników z własną ziemią i transport publiczny aby młodzież i starsi mieli możliwość dojazdu do Zielonej Góry i Sulechowa.

Co dalej? Wkrótce się okaże.