Pieśń przyszłości…

… odegrano dzisiaj. Niestety mimo tygodnia chylącego się ku weekendowi piątek był dniem intensywnej pracy dla włodarza Gminy Sulechów a dzięki temu i Naszego Portalu.

Zapowiadane na sesji przez burmistrza i potwierdzone wczoraj w sekretariatach miasta Sulechowa i Zielonej Góry odbyło się dziś w sulechowskim ratuszu spotkanie burmistrza Sulechowa i prezydenta (vice) Zielonej Góry z rolnikami i mieszkańcami Cigacic (głównymi użytkownikami mostu).

Dzięki temu dowiedzieliśmy się m.in.:

  • po co zostały wymalowane na jezdni mostu dwukrotnie linie brzegowe. Chodziło tu o to żeby ściśle wyznaczyć tor poruszania się pojazdów jak najbliżej osi mostu gdyż inny tor powoduje niebezpieczeństwo w użytkowaniu tego zabytku.
  • Ponadto wyszła informacja, że trwają mocno zaangażowane prace nad modernizacją mostu.
  • znane są wstępne szacunkowe koszty remontu mostu – jest to kwota około 11 mln + ew. 2 mln na piaskowanie konstrkcji
  • czas prac  remontowych to około 9 miesięcy kiedy to most będzie całkowicie wyłączony!!!
  • w ustawie o drogownictwie nie ma środków dla powiatów grodzkich dlatego najlepiej jakby most przejął zielonogórski powiat ziemski.
  • most jest w takim stanie z powodu dyletanctwa wykonawców poprzedniego remontu i nie wykonania jak należy kanałów dylatacyjnych konstrukcji mostu!!!

W wyniku dyskusji padło kilka sposobów na uzdrowienie sytuacji rolników gospodarujących za Odrą na swoich ziemiach. Padł też pomysł jak zatrzymać upadek ziemi użytkowej za rzeką w przypadku zamknięcia mostu. Na razie nie informujemy co i jak ale każdy zainteresowany problemem może (a nawet powinien) przyjść na spotkanie założycielskie Komitetu Protestacyjnego w sprawie obrony interesów rolników i mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 lutego o 18.00 w Szkole Podstawowej w Cigacicach.

Zapraszamy

My będziemy również