Mało odpadów, dużo kasy

Kolejne spotkanie w sulechowskim ratuszu tego samego dnia co opisywane wcześniej to rozmowy władz miasta i gminy z przedsiębiorcami w sprawie odpadów komunalnych. Grupa przedsiębiorców sulechowskich, która poczuła się pokrzywdzona wzrostem cen za usługę odbioru odpadów z posesji firmowych poprosiła burmistrza i odpowiedzialnych za gospodarkę śmieciową w ratuszu urzędników o spotkanie. Tematem spotkania był sposób odbioru, naliczania i częstotliwość odbiorów. Generalnie ze spotkania wynieśliśmy kilka kwestii:

  • opłaty są naliczane niewłaściwie
  • wywóz odbywa się nieregularnie
  • odbiory dwa razy w miesiącu są zbędne
  • potrzebne mniejsze pojemniki dla firm 1 osobowych

Przedstawiciele samorządu tłumaczą że nie mogą drastycznie zmieniać warunków umowy gdyż wiąże się to z karami umownymi. Nie mogą wprowadzić mniejszych pojemników gdyż trzeba by było zmienić regulamin odbioru odpadów (nie widzimy problemu – chyba że się komuś nie chce). Zachęcają do składowania odpadów we wspólnotach lokalowych do wspólnych pojemników oraz łączenia się podmiotów (kilka firm na jeden pojemnik).

Podczas spotkania wyszło również dlaczego odbiór odpadów odbywa się już od godziny szóstej rano, kiedy niektórzy jeszcze śpią albo sklepy czy firmy otwierają od 10.oo – przyczyna jest prosta, miasto jest tak zastawione pojazdami, że do niektórych wiat śmietnikowych w późniejszych godzinach nie ma jak dojechać!