Sołtys – nowe rozdanie

G woli ścisłości, Sołtys Sulechowa tzn. burmistrz. Jak nam kiedyś tłumaczył poprzednik – również sołtys Górzykowa i każdej innej wsi w przypadku braku wybranego przez mieszkańców sołtysa. W Gminie Sulechów jak na razie sytuacja taka ma miejsce w ww. wsi (mają za to radnego).

Dziś jednak zajmiemy się innym tematem związanym z Sołtysem i sołtysowaniem. Obecne rozdanie w wyborach samorządowych w naszej gminie należy do Wojciecha Sołtysa. Choć nie jest to łatwy kawałek chleba i wiele problemów na jakie napotyka młody burmistrz mogą zniechęcać do stawiania sobie nowych wyzwań to On jednak mierzy się z nowymi wyzwaniami chcąc załatwić „stare” sprawy. Jedną z tych spraw jest na pewno Wieża ciśnień do której zaprosił chętnych wydania swojej opinii mieszkańców gminy na oględziny ze spotkaniem „fachowców”. Zrodziło się z tego parę pomysłów i obecnie są rozpatrywane. Kolejny nie załatwiony „stary” problem to brak terenów rekreacyjnych z prawdziwego zdarzenia w mieście. Dzięki nowej władzy i nowemu burmistrzowi rusza budowa takowego choć kształt jego został nakreślony jeszcze w kampanii wyborczej przez poprzedniego włodarza. Nowy burmistrz ze swoimi radnymi ma nowe pomysły na ten teren i powoli zaczyna je realizować. Przy pomocy nowych radnych i ich koalicjantów mamy nowe otwarcie w mieście i gminie i urodzi się z tego pewnie jeszcze wiele ciekawych pomysłów na miarę naszego budżetu. Tymczasem nowy Sołtys tzn burmistrz podpisuje decyzje dotyczące zmian również na wsiach sulechowskich. Wojciech Sołtys podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na wykonanie projektu „Budowa placów zabawa w miejscowościach: Buków, Brody, Krężoły, Nowy Świat i Okunin – Gmina Sulechów. Łączna wartość tego zadania wynosi 196 000,00 natomiast dofinansowanie wyniesie 124 714,00 złotych. Pomoc owa została przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. wykonalność zadania to koniec września 2019 roku