Trzej Królowie czyli …

… ogłoszenia duszpasterskie na pierwszą niedzielę roku 2019.

Uroczystość Objawienia Pańskiego potocznie zwane Świętem Trzech Króli  to dzień kiedy błogosławimy kredę, kadzidło i wodę. Kredą znaczymy drzwi naszych domów, mieszkań na znak, że w naszym domu przyjęliśmy Wcielone Słowo Boże. Tradycyjnie piszemy:

K+M+B i rok bieżący,

lub:

C+M+B i rok bieżący (Christus mansionem benedicat)

Kredę, kadzidło I wodę  można nabyć przy wyjściu z kościoła (w zamian za dobrowolną ofiarę na misje). Ofiary złożone na dzisiejszą tacę są również przeznaczone na cele misyjne.

Chciałbym przypomnieć, że ważna jest troska o święte obrazy, figurki.

Ich obecność w kościołach i chrześcijańskich domach jak pisał święty Jan Paweł  II: „…skoro Syn Boży wszedł w świat widzialnej rzeczywistości, czyniąc ze swego człowieczeństwa jakby pomost między sferą widzialną a nie widzialną, to przez analogię wolno uznać, że zgodnie z logiką znaków graficzne przedstawienie tajemnicy może być traktowane jako jej zmysłowo postrzegalne uobecnienie.  Ikona (obraz) nie jest czczona dla samej siebie, ale odsyła do rzeczywistości którą przedstawia (List do artystów nr 7).

W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia choć kolędy śpiewamy tradycyjnie do święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej).

Intencje Mszalne na przyszłą niedzielę:

9.00 – za śp. Stefana Sobierajskiego (29 rocznica śmierci)

11.00 za śp. Grażynę Stańczyk  (1 rocznica śmierci)

Plan kolędy na ten tydzień (w tygodniu od 15.00 w sobotę od 10.00):

Poniedziałek – Leśna Góra od nr 18, potem od 16 do 13; i od 10 do 5 i nr 2.

Wtorek – Cigacice: Sulechowska – Ogrodowa – Tylna

Środa – Kwiatowa, Kręta, Kolejowa, Akacjowa, i plac Pocztowy

Czwartek – Portowa od 2a do 41

Piątek – Portowa od 15 do 1

Sobota (od 10.00) – Mickiewicza od 33 do 2.

Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny i tygodnik Niedziela.