Koniec kadencji

Jak nas poinformowano kadencja obecnej Rady Miejskiej kończy się 17 listopada 2018 roku. Ostatnia sesja zwyczajna była 16 października i nadzwyczajna 30 października. Na tych sesjach przyjęto parę niezbędnych do działania Nowej radzie uchwał jak i utrzymania porządku w gminie. Teoretycznie wszystko można by sobie odpuścić i czekać oklasków na koniec kadencji. Są jednak w ustępującej Radzie ludzie, którzy do końca „walczą” o swoich wyborców i ich prawa. Jednym z nich jest na pewno radny Waldemar Włodek, który jako jedyny (od dawna) uczestniczy w sesjach Rady Powiatu (6 radnych z Ziemi Sulechowskiej) i występuje w imieniu mieszkańców. Tak też było na ostatniej sesji 18 października kiedy to mając dość miernej i bez efektywnej działalności PZZD* w Górzykowie wystąpił z apelem do Rady i Starosty. Treścią apelu była ścieżka pieszo rowerowa na odcinku od Nowego Świata do Cigacic (zaledwie niecałe 2 km). Wyłuszczył publicznie swoje kilkuletnie starania i można by rzec „walkę” z PZZD o poprawę warunków użytkowania tej ścieżki. I stał się cud. Na ścieżce od poniedziałku 29 października „pracują” służby PZZD czyszcząc ją po kawałeczku i pielęgnując jak niemowlę. Efekt jest zadziwiający, znikają kilkuletnie zaniedbania ścieżki, które każdego dnia utrudniały życie wielu rowerzystom i pieszym. Co prawda do końca jeszcze zostało wiele „pracy” ale zrobiło się już przejrzyście i czysto. Brawo…

 

*Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg