Budżet Obywatelski 2018

Rekordową liczbą wniosków zaowocowała zmiana regulaminu BO na 2019 rok. Jej pomysłodawcą był były radny Rady Miejskiej w Sulechowie Roman Bajor, który dzięki zaangażowaniu i licznym kontaktom zebrał nowe pomysły do tego konkursu i podpisy pod nimi. To On przedstawił je Radzie i walczył o ich utrzymanie w projekcie uchwały reprezentując wszystkich podpisanych po nią. Udało się i dzięki szybkiemu uchwaleniu bez zbędnych dyskusji Budżet Obywatelski już hula. Zebrano już wszystkie pomysły, oceniono je i przedstawiono do głosowania. Ze złożonych pomysłów m.in. z Naszego Regionu upadło ale trzy zadania ostały się na „placu boju”.

Są trzy zadania z Cigacic i jedno z Nowego Świata. W związku z tym że dotychczas Nasza wieś (Nowy Świat) wspierała wielokrotnie pomysły cigaciczan mamy prawo oczekiwać teraz pomocy z ich strony w ważnym dla Nas zadaniu – budowa siłowni plenerowej na nowo powstającym Placu Zabaw.

Przypominamy że potrzeba naprawdę wielu głosów aby zwyciężyć a czasu jest naprawdę nie wiele. Dlatego w imieniu mieszkańców Nowego Świata prosimy o podpisywanie kart do głosowania w konsultacjach do BO na 2019 rok z zakreśloną pozycją nr 2 za co z góry DZIĘKUJEMY.

link do karty do głosowania