Pali się? Chyba nie

Doszły do Nas słuchy że kolejna prośba OSP Cigacice o rozpoczęcie działań mających zwieńczyć dzieło budową garażu dla nich przepadła bez wieści. Dokładnie chodzi o to, że w ratuszu …

Przedstawiamy apel strażaków z Cigacic:

Z całą stanowczością protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu naszego OSP Cigacicce przez włodarza Naszej gminy burmistrza Ignacego Odważnego oraz jego niekompetentnych inspektorów. Budżet Obywatelski poprzez, który chcieliśmy zdobyć środki na projekt budowlany remizy w Cigacicach niestety nie dla Nas (choć pieniądze na działalność ochotniczych Straży Pożarnych to zadanie własne gminy) ponieważ: na tej działce nie można nic wybudować gdyż „po obrysie działki biegnie linia energoelektryczna”!!! Zadajemy zatem pytanie: 

Panie Ignacy Odważny, po co Nam Pan dał tą działkę??? do posprzątania po tym co OSiR tam składuje???
Szanowni Strażacy ochotnicy – zapraszamy Was na sesję Rady Miejskiej w Sulechowie we wtorek (godzina 12.00) do sulechowskiego ratusza w celu wyrażenia swego niezadowolenia z pogrywania sobie ze społeczników poświęcających swój czas i zdrowie dla ratowania zdrowia, życia i majątku społeczeństwa.
Pragniemy również zaznaczyć, że w ramach własnych zabiegów mogliśmy ten projekt nabyć za 11 000 (a nie 20 tys.) lecz jak nas poinformowali inspektorzy UM w Sulechowie: jest nie możliwe realizacji tej budowy na podstawie takiego projektu(!). Projekt ten (podkreślmy) zakładał przesunięcie słupa na koszt właściciela (ENEA) poza obrys działki.