Jasność się okaże

Niech stanie się światłość.
Od wczoraj na działkach gminnych w Naszej wsi (Nowy Świat: 110 i 111)) zaczęły się ruchy w kierunku położenia instalacji elektrycznej pod oświetlenie wsi. Już we wczesnych godzinach rannych na drodze od nr 4 do nr 3 pojawili się geodeci wytyczający trasę przebiegu linii energetycznej pod wymienioną inwestycję. W godzinach popołudniowych była już na innej drodze naruszona gleba i zrobione wykopy pod wymienioną instalację (niemalże w tym samym miejscu gdzie kładziono nie dawno kabel do nowych działek). Jak się dowiedzieliśmy w gminie i u sołtysa, w tym roku pojawi się oświetlenie wartości około 100 000 zł od zjazdu z drogi powiatowej do ostatniego domu, patrząc od szosy w prawo. Reszta w następnych latach w miarę wolnych środków budżetowych. Spraw tych mają pilnować sołtys z miejscowym radnym aby nie zaniechali ratuszowi inspektorzy dalszych działań.