Kolejna sesja w ratuszu

Już w piątek 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 9.oo w sulechowskim ratuszu przewodnicząca Rady Miejskiej  zwołuje już drugą w tym miesiącu sesję nadzwyczajną. Tak, tak drugą bo nie chciało się zrobić jednej normalnej w ustawowym terminie tylko kombinować żeby się przypodobać burmistrzowi a teraz kolegom koalicyjnym, którzy przespali pół roku aby tym się zająć w porę. Już poprzednia sesja nadzwyczajna była mocno naciągana i paru radnych zadawało w tej sprawie pytania (m.in. nasz radny z Cigacic). Nowa pani radczyni mocno się pociła żeby to wytłumaczyć ale i tak nie przekonała adwersarzy. Teraz kolejna sesja i ta sama historia. Sesja nadzwyczajna wg statutu gminy Sulechów może być zwołana tylko w określonym temacie i teraz tak wygląda że jest ale mamy informację, że znowu będą kombinować chcąc wrzucić na tą sesję poprawki do uchwały budżetowej i WPF. Jak będzie zobaczymy jutro od 9.oo w ratuszu i na kanale youtube Gminy Sulechów.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego (druk nr 569).
4. Zamknięcie obrad sesji.