Listopadowa sesja

Już we wtorek 15 listopada odbędzie się kolejna (34) sesja Rady Miejskiej siódmej kadencji. Sesja odbędzie się w sulechowskim ratuszu na pierwszym piętrze w sali 104. Początek obrad godzina 14.00 lecz już kwadrans wcześniej zapraszamy na patriotyczną prezentację programu patriotycznego pt. Mali Polacy. Na program zapraszają dzieci z Przedszkola nr 7 Pod Muchomorkiem.

Po występie i opuszczeniu sali przewodniczący Rady poprowadzi sesję normalnym trybem. W programie sesji informacje i sprawozdania z prac między sesjami a potem tradycyjnie przerwa przed uchwalaniem miejscowego prawa.

Wśród uchwał będą m.in. takie:

  • przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd boisk w Łęgowie i Mozowie
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
  • metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty

więcej w załączniku.