100 letni staruszek

Całkiem niedawno w Cigacicach zmarł prawie 107 letni cigaciczanin (od 79 lat) pochodzący z Wielkopolski Pan Stanisław Odważny. Nieco młodszy, bo prawie 100 letni jest stary (odnowiony) most na Odrze.

Jak się dowiadujemy z historycznych zapisów nie jest on pierwszym mostem w tej miejscowości. Nie jest on również elementem drogi Zielona Góra – Sulechów. Ale po kolei.

W 1852 roku zapadła decyzja o budowie drogi powiatowej łączącej Żary z Sulechowem. „Na potrzeby projektu utworzono Sulechowsko-Zielonogórsko-Żarską Drogową Spółkę Budowlaną. W 1857 r. trakt był gotowy, jednak Odrę trzeba było przekraczać promem. Ruch pojazdów systematycznie wzrastał i po kolejnych pięciu latach okazał się na tyle intensywny, że budowa mostu stała się koniecznością. Postawiono go w ciągu 9 miesięcy. Był drewniany, dzwudziestosześcioprzęsłowy; mierzył prawie 387 m długości.„*

Już po kilku latach drogą poruszało się tyle pojazdów wszelkiej marki, że zaczęto myśleć o innym rozwiązaniu przeprawy:
Minęło nieco ponad 60 lat i okazało się, że przeprawa jest stanowczo za wąska. Na przełomie lat 1924/25, tuż obok niej rozpoczęto stawianie nowej, stalowej konstrukcji. Prace powierzono ówczesnemu wschodnioniemieckiemu monopoliście, czyli fabryce Beuchelt & Co z Grünbergu.„*

Jego otwarcie nastąpiło 29 kwietnia 1925 roku. Obecnie zbliża się jego stulecie i w związku z tym powołano komitet organizacyjny obchodów 100 lecia mostu (pomysł cigaciczan o którym dawno mówili). Odbyło się już pierwsze spotkanie przedstawicieli Gminy Sulechów (gdzie on stoi) i Powiatu Zielonogórskiego (który nim zarządza). Cieszy fakt, że wśród osób przygotowującym obchody są cigaciczanie oddani sprawie i Pięciowsi. Na pierwszym spotkaniu dokonano tylko zapoznania się z tematem i wysłuchano propozycji na obchody tych urodzin na których na pewno będziemy.

Waldek W.

Dodaj komentarz