Idźcie więc i nauczajcie

Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił, i wszystko się stało,
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
*

Ogłoszenia duszpasterskie na 26 maja 2024 roku

1. Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam prawdę o Trójjedynym Bogu: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

2. Dziś w naszej Parafii przeżywamy uroczystość 1-Komunijną dzieci kl. III Dzieci, ich rodziców i bliskich polecamy Bożej opiece, prosząc, by zawsze było w nich pragnienie spotkania z Panem Bogiem na Eucharystii przyjmowania Go w Komunii świętej. Biały Tydzień – zapraszam dzieci z rodzicami…

3. Dziś przypada Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych mamach: żyjących i zmarłych…

4. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Msza święta o godzinie 10.00 i procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.
Tradycyjne proszę o przygotowanie ołtarzy w tych samych miejscach jak w ubiegłe lata (proszę o pomoc w ich przygotowaniu)
Proszę o wyciszenie i modlitewną atmosferę w czasie procesji. Zapraszam dzieci I-Komunijne w strojach komunijnych. Proszę panów do niesienia baldachimu i chorągwi… Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków…
Naszych strażaków proszę o zatrzymanie ruchu na czas przejścia procesji. (idziemy połową jezdni) Porządek procesji:
Krzyż dzieci kl. III niosący chorągwie dziewczynki sypiące kwiatki kapłan z Najświętszym Sakramentem i wierni. Proszę o zabranie z ławek tekstów z pieśniami na procesję i o ich zwrot po procesji..

5. Oktawa Bożego Ciała – procesja dookoła kościoła po Mszy św. w niedzielę po Mszy o g. 11.00.

6. W piątek święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Msza święta godzinie 17.00.

7. Przyszła 1 niedziela miesiąca – Niedziela Adoracyjna. Po Mszy świętej – Nabożeństwo eucharystyczne szczególnie za naszą Parafię.

8. W przyszłą niedzielę, przy wyjściu z kościoła będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – wotum naszego narodu za odzyskanie wolności.

9. Polecam prasę katolicką: Niedziela i Gość Niedzielny (po 10 zł)

ksiądz Proboszcz Jerzy Filipkowski