Woda – to problem

Jak poinformowała Gmina Sulechów na swoim profilu, od piątku 25 sierpnia wyłączono ujęcie wody w Górkach Małych zasilające Cigacice, Górzykowo, Leśną Górę i Górki Małe. Dla tych wsi podano do sieci wodę z ujęcia Sulechów.

Jak się okazuje, podczas rutynowej kontroli stanu wody zauważono pewne nieprawidłowości w jej składzie. W związku z powyższym natychmiast zostało zamknięte to ujęcie do czasu wyjaśnienia a wodę do sieci podano z drugiej strony. Oprócz badań Sanepidu, Supekom zlecił dodatkowo badanie wody w laboratorium zielonogórskich Wodociągów. Badania takie wymagają czasu (choćby z dokładności ich wykonania) dlatego potwierdzenie zanieczyszczenia należy się spodziewać po 3-4 dniach.

Dziś wróciły wyniki badania próbek wody z obu laboratoriów, które uspokoiły instytucje nadzorujące wiejski wodociąg (ujęcie). W pobranych próbkach (ponownych) nie stwierdzono żadnych niepokojących objawów, wykluczającą ją z użycia. Sanepid nawet stwierdził, że pomyłka mogła zaistnieć w samym laboratorium co zafałszowało pierwszy wynik.

Komunikat z Sanepidu brzmiał:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 24.08.2023 r. i 25.08.2023 r. z ww. ujęcia informuje, że jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Jak poinformował nas Burmistrz Sulechowa:

„Badania nie potwierdziły zagrożenia. Nie ma żadnego problemu.”
dodając jednocześnie, że:
„Już drugi raz w ciągu roku mamy taką sytuację ale lepiej dmuchać na zimne niż później się martwić.”

Waldek Włodek