Misja rozpoczęta c.d.

Drążąc temat nowego dyrektora dowiadujemy się kolejnych faktów o Nim i nie są to jakieś sensacje o których by ktoś nie wiedział.

Niemniej jednak, przedstawiamy je z pewną satysfakcją dla poszerzenia wiedzy społeczeństwa korzystającego z sulechowskiej lecznicy. Doświadczenie zawodowe Pana Świtały to ponad 20 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach szpitalnych. Był też zastępcą dyrektora placówki SPZOZ Sulechów. Wiele lat też pracował jako anestezjolog.

Zgodnie z art.46 ust.3a ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. z poz. zmianami – Pan dyrektor Świtała, został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora szpitala – na okres 6 miesięcy.

W związku z powyższym, stosując się do rozporządzenia ministra:
§ 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą:
– konkurs na stanowisko dyrektora (kierownika) SP ZOZ w Sulechowie przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez podmiot tworzący.
– Komisję Konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem.
– Zostały rozpoczęte procedury konkursowe i dopiero w wyniku konkursu otrzymamy obraz osób chętnych  na piastowanie stanowiska Dyrektora SPZOZ Sulechów.

Waldek Włodek