Lubuskie eNgos-y na start

Lubuskie daje szansę na środki na działalność w 2023 roku.

Otwarty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich. Program jest skierowany do organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

Konkurs ma wyłonić organizacje i KGW działające na rzecz wsparcia w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 600.000 zł w ramach Lubuskiej Odnowy Wsi i 200.000 zł na realizację zadań kierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich.
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 7.500 zł.

Termin składania ofert do 28 lutego 2023 r.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
– w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl;
– w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Zjednoczenia 104A w Zielonej Górze
lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6
lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.

szczegóły na stronie >>>>>>>>>>

Waldek W.