XII zmiana w domu

Głównym zadaniem żołnierzy pełniących służbę w Iraku było doradztwo irackim siłom i instytucjom bezpieczeństwa.

Do Sulechowa wraz z dowódcą kontyngentu pułkownikiem Romanem Brudło powrócili żołnierze XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Na Placu Ratuszowym zostali powitani przez przełożonych każdego szczebla, władze samorządowe oraz najbliższą rodzinę. Trzon XII zmiany PKW tworzyli sulechowscy artylerzyści.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem rozkazu (decyzji) o powrocie PKW. Następnie został podpisany protokół o przekazaniu kontyngentu przez przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Krzysztofa Pola w podporządkowanie Dowódcy Generalnemu RSZ, reprezentowanego przez gen. dyw. Sławomira Owczarka .
Po podpisaniu protokołu odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrali:
* Inspektor Rodzajów Wojsk gen. dyw. Sławomir Owczarek,
* Dowódca 12 SDZ generał brygady Szymon Koziatek,
* ppłk Arkadiusz Sułek – pełniący obowiązki dowódcy 5. LPA,
* wicewojewoda lubuski Olimpia Tomczyk-Iwko,
* wicestarosta zielonogórski Tadeusz Pająk,
* burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys.

Generał Owczarek zaznaczył, że misja w Iraku była wielkim wyzwaniem i egzaminem zdanym na ocenę celującą. Generał Koziatek zwrócił uwagę na wysokie wyszkolenie żołnierzy pełniących misję, które zapewniło wszystkim bezpieczeństwo w tym dalekim kraju.
Żołnierzy uroczyście powitał również burmistrz Sulechowa, któremu dowódca kontyngentu płk Brudło przekazał flagę Sulechowa. Flaga powiewała w polskiej bazie Al Asad u boku naszej flagi narodowej i innych sojuszniczych państw. Miłym momentem dla wyróżniających się podczas służby „misjonarzy” było wręczenie medali pamiątkowych XII zmiany PKW Irak.

żołnierze z Iraku już w domu

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w powitaniu kontyngentu przy oprawie muzycznej orkiestry wojskowej z Żagania.
Głównym zadaniem żołnierzy pełniących służbę w Iraku było doradztwo irackim siłom i instytucjom bezpieczeństwa. Część kontyngentu była przydzielona do kompanii ochrony, która dbała o bezpieczeństwo wojskowych doradców.
Sulechowscy żołnierze służyli w grupach doradczych, plutonie ochrony i plutonie inżynieryjnym, a nieodłącznym elementem kontyngentu był także narodowy element wsparcia logistycznego.
Artylerzyści w codziennej służbie współpracowali z sojusznikami m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Litwy, Hiszpanii, Norwegii oraz Niemiec.