Jezus głosił ewangelię

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.*

Ogłoszenia duszpasterskie Parafii Cigacice na 3 niedzielę zwykłą 22.01.23 r

 1. Dziś przypada 37 rocznica śmierci Sługi Bożego Bpa Wilhelma Pluty (który zginął w wypadku samochodowym w drodze do Parafii Gubin). Modlimy się o jego beatyfikację.
 2. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Modlimy się o łaskę jedności, by nastała jedna owczarnia zgromadzona wokół jednego Pasterza.
 3. Intencje mszy świętych (od środy) o godzinie 18.00
  – poniedziałek, 14.00, +Bożena Konwisarz – pogrzebowa
  – środa, czwartek, piątek i sobota – + Tadeusz
  – sobota, 18.00 +Halina
  – niedziela – 09.00 – ++ Agata, Ferdynand, Dorota, Tadeusz, Albert.
  – niedziela – 11.00 – + Tadeusz
 4. Polecam tygodniki katolickie Niedziela i Gość Niedzielny, oba po 10 zł.
 5. Dziękuję za posprzątanie kościoła, za tą troskę o naszą świątynię i proszę następnych z ul. Mickiewicza do sprzątania w sobotę…

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
**

* Aklamacja (Por. Mt 4, 23)
** 1 Kor 1, 10-13. 17