Lekko nie jest

Wciąż słyszę dokoła, że ktoś szuka żony, przyjaciela, wrażeń lub pracy. O ile żony i przyjaciela nie mogę wam załatwić ale wrażenia i pracę polecam …

Zacznę dziś od oferty pracy łatwiejszej (moim zdaniem).
Poszukiwany specjalista w Sekcji Organizacji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Do jego (jej) zadań należeć będzie:

– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
– ewidencja składników rzeczowych majątku OIP,
– pełnienie funkcji redaktora BIP.
– i inne

Oferty pracy należy składać z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista”. 
O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do PIP OIP w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8 (I piętro).
Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aha, szansę na zatrudnienie mają osoby:

* Wykształcenie: Wyższe (licencjat, inżynier)

* Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

* Termin składania aplikacji: 21-07-2022
Więcej na www.oip.zielona-góra

Ponadto OIP Zielona Góra poszukuje chętnych na:
młodszy specjalista (docelowo kandydat na podinspektora pracy – 3 etaty).
Wymagania:
Wykształcenie: Wyższe (magister)
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Termin składania aplikacji: 30-06-2022

Oferty pracy zależy składać z dopiskiem:
 „oferta pracy – kandydat na podinspektora pracy”. 
O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do OIP w Zielonej Górze. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Zakres obowiązków
Aplikacja inspektorska (szkolenie) w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i OIP przez okres ok. jednego roku.
Po zdanym egzaminie państwowym realizowanie działań kontrolno – nadzorczych i innych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie wyższe (magister inżynier): chemiczne, energetyczne, budowlane, mechaniczne, leśne i pokrewne,
  • minimum roczny staż pracy.

Wymagania dodatkowe:

  • prawo jazdy kategorii B,
  • predyspozycje do samodzielnej pracy z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
  • obsługa komputera i edytory tekstu,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Więcej na stronie OIP PIP Zielona Góra